Jak v Průzkumníku souborů ve Windows zrušit seskupování položek? Nebo jak změnit Zobrazení a rozvržení globálně?

Nastavte si zobrazení, jak vám vyhovuje (velikost ikon, rozvržení, sloupce apod.) Poté ve Windows 11 běžte do "..." a následně do Možnosti.


Poté běžte do karty Zobrazení > Použít pro složky > Ano.


Nastavení by se mělo aplikovat na všechny složky, nebo minimálně na složky stejného typu (nemám ještě otestováno).

Poznámka: Windows prochází obsah složek a data v uživatelském účtu a automaticky se snaží nastavit Zobrazení takové, které odpovídá danému obsahu. Proto je zde v potvrzovací zprávě "všechny složky tohoto typu". Většinou obsah dělí na hudbu, videa, obrázky a dokumenty. A stažené soubory zobrazuje v seskupení dle data a stáří. Je možné, že změnu nastavení bude třeba aplikovat několikrát - v každém typu složky zvlášť.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tabulky Google - Chyba analýzy vzorce