Při vložení obsahu ze schránky do textového pole textarea stav onchange nereaguje. Proč?

V jedné webové aplikaci jsem potřeboval měnit výšku textového pole textarea v závislosti na obsahu. To se mi povedlo nastavit pomocí JS, ovšem sledování stavu onchange nereagovalo na obsah vložený ze schránky. Reagoval až potom, co se focus přemístil z textového pole jinam.

Řešením bylo přestat používat sledování stavu onchange a nahradit jej oninput. Ten totiž reaguje, zatímco je focus stále umístěný na daném prvku.

Čili v tomto mém případě bylo špatné řešení:
<textarea onchange="js.function(...)">

A správné bylo toto řešení:
<textarea oninput="js.function(...)">

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tabulky Google - Chyba analýzy vzorce